Kogo organ nadzoru budowlanego powinien uznać za sprawcę samowoli? - OpenLEX

Kogo organ nadzoru budowlanego powinien uznać za sprawcę samowoli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2022 r.

PYTANIE

Właściciel działki budowlanej, w skład której znajduje się skarpa, zgłosił do onb samowolną budowę muru oporowego na jego nieruchomości, stanowiącego zabezpieczenie skarpy, u szczytu której znajduje się droga gmina. W treści zgłoszenia zaznaczył, że mur ten (wykony ok. 13 lat temu na działce zgłaszającego) wykonał zarząd dróg w ramach inwestycji związanej z przebudową i remontem drogi. Z dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem drogi brak jest projektowanego muru oporowego (brak jest również wykazania go w dokumentacji powykonawczej). Mur ten powstrzymuje poziome parcie gruntu pochodzące od wysokiego nasypu przez nią podtrzymywanego, na którym znajduje się droga (ulica) i wszytko wskazuje na to, że musiał być wykonanych w ramach inwestycji drogowej. Zarząd dróg stoi na stanowisku, że nie on był inwestorem tych robót budowlanych. Onb ocenił, iż pod względem technicznym wykonany jest prawidłowo, stanowi zabezpieczenie skarpy, a jego rozbiórka stanowić mogłaby zagrożenie osunięcia się drogi wykonanej u szczytu skarpy na obiekty znajdujące się u jej podnóża.

W związku z powyższym, kogo onb winien uznać za sprawcę samowoli, w trybie jakich przepisów ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. prowadzić postępowanie administracyjne i jakie rozstrzygnięcie wydać w świetle braku możliwości orzeczenia rozbiórki, która mogłaby spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia oraz braku nakazania wykonania dodatkowych robót w kontekście prawidłowości jego wykonania, a także czy onb winien badać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jeśli należałoby uznać za inwestora zarząd dróg?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX