Kogo należy zobowiązać do wykonania prac konserwacyjnych rowu melioracji wodnych szczegółowych, jeśli został on wyłączony z działalności spółki wodnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki. Jaką formę powinno przyjąć wyłączenie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych z działalności spółki wodnej? Spółka wodna poinformowała, że w 1997 r. wyłączono część rowów melioracji wodnych szczegółowych z konserwacji. Wyłączenie polegało na zaprzestaniu wykonywania prac konserwacyjnych oraz zaprzestaniu pobierania składek członkowskich od członków spółki wodnej w obszarze konkurencyjnym rowu.

Czy takie wyłączenie ze spółki urządzeń melioracji wodnych szczegółowych powinno przyjąć formę uchwały?

Kogo należy zobowiązać do wykonania prac konserwacyjnych rowu - właścicieli gruntów czy spółkę wodną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX