Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kogo należy uznać za stronę postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary za uszkodzenie drzew (art. 88 ust. 1 pkt 4 u.o.p.) zlokalizowanych na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminną, która została przekazana w użytkowanie wyłącznie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie a faktycznie zajętej przez Rodzinny Ogród Działkowy?

ROD podjął uchwałę walnego zebrania dot. przycięcia ww. drzew i zlecił wykonanie prac dwóm członkom zarządu ROD. Drzewa rosną na terenie ogólnym ROD. W świetle art. 88 ust. 2 u.o.p., kara jest nakładana m.in. na posiadacza nieruchomości (w tym przypadku PZD w Warszawie, który posiada prawo użytkowania na czas nieoznaczony) albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości. Członkowie zarządu ROD wykonywali jedynie zlecenie zarządu ROD. Zatem w naszej ocenie nie mogą być uznani za strony postępowania. Sytuacja komplikuje się, gdyż ROD jest podstawową jednostką organizacyjną PZD i nie posiada osobowości prawnej. Zasady funkcjonowania ROD określa ustawa o ROD, regulamin ROD uchwalony 1 października 2015 r. oraz statut PZD uchwalony 2 lipca 2015 r. Zgodnie z § 69 ust. 1-3 Statutu PZD, zarząd ROD prowadzi sprawy ROD (w ramach zwykłego zarządu - § 72 statutu) i reprezentuje PZD w zakresie i na zasadach określonych statutem. Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac zarządu ROD. Z kolei jednostka terenowa zwana okręgiem, działa na rzecz i w interesie członków PZD oraz ROD na obszarze swojego działania (§ 94 statutu). Okręgowy zarząd prowadzi sprawy okręgu, działa na rzecz ROD oraz współpracuje z organami samorządu terytorialnego (...) w zakresie m.in. funkcjonowania ROD.

Czy w tym przypadku stroną postępowania powinien być: ROD, Zarząd ROD, Prezes ROD, PZD - okręg Śląski, PZD - okręgowy Zarząd Śląski czy PZD z siedzibą w Warszawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację