Kogo należy uznać za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ogłoszeniem w dniu 27 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. poz. 1381) czy niżej wymienione stanowiska, spełniają definicję osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, określoną w art. 2 ust 2 pkt 12 ustawy AML: Sekretarz Urzędu Gminy/Starostwa Powiatowego - Skarbnik Urzędu Gminy /Starostwa Powiatowego - Dyrektor Szkoły Publicznej - Zastępca Starosty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX