Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawcą mobbingu w zakładzie pracy (zakład karny) są cztery osoby (dyrektor zakładu oraz trzej funkcjonariusze). W związku z tym, zwracam się z pytaniem dotyczącym legitymacji pozwanych i ewentualnej zasady odpowiedzialności. Roszczenie dotyczy zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia za nierówne traktowanie i niedyskryminację.

Proszę o udzielenie odpowiedzi co do podmiotu/podmiotów, które mają być pozwane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?