Kogo należy powiadomić o decyzji skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum z powodu ukończenia 18 roku życia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2012 r.

PYTANIE

Kogo muszę powiadomić o decyzji skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum z powodu ukończenia 18 roku życia?

Decyzja została podjęta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., uchwały rady pedagogicznej oraz pozytywnej opinii samorządu uczniowskiego. Został powiadomiony uczeń i jego rodzice.

Czy musi być również powiadomiony organ prowadzący?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access