Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 92 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr.wod. wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji. Prezydent przeprowadził przegląd.

Kogo należy poinformować o przeprowadzonym przeglądzie i jego efektach?

W ustawie uchylonej z 2001 r. wprost było wskazane, kto komu i w jakim terminie. Nowe zapisy nie regulują tej kwestii wprost.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?