Kogo dotyczy rozdział klasyfikacji budżetowej 60019 "Płatne parkowanie" i jakiego rodzaju dochody oraz wydatki obejmuje? - OpenLEX

Kogo dotyczy rozdział klasyfikacji budżetowej 60019 "Płatne parkowanie" i jakiego rodzaju dochody oraz wydatki obejmuje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.07.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w dziale 600 został dodany nowy rozdział "60019 Płatne parkowanie".

Kogo dotyczy dany rozdział i jakiego rodzaju dochody oraz wydatki obejmuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX