Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie pracy zgodnie z regulaminem pracy ustalono godziny rozpoczynania i kończenia pracy od godz. 7.00-15.00 dla pracowników biurowych.

Co to znaczy nienormowany czas pracy i kogo on dotyczy?

Czy kierownik działu może przyjść na inną godzinę i zakończyć pracę szybciej?

Zgodnie z art. 1514 k.p. pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Czy kierownik działu należy do tej grupy osób, którym nie przysługuje wynagrodzenie?

Czy kierownik działu, który wykonywał pracę poza normalnymi godzinami pracy, może wybrać te godziny w godzinach świadczenia pracy?

Jeżeli tak, to jak zewidencjonować to na karcie pracy jako nieobecność usprawiedliwiona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację