Klasyfikacja guntu na działce rolnej

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kurzyńska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Stwierdzenie - teza zawarta w odpowiedzi pana Szymona Jackowskiego dotyczące klasyfikacji gruntów, a mianowicie cytuję: "Jeżeli chodzi o klasyfikację gleboznawczą to dokonywana jest ona przez organ wykonawczy gminy" jest całkowicie chybione i niezgodne ze stanem prawnym. Burmistrz lub wójt w żadnym razie nie jest organem właściwym w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Proponuję przekazać treść odpowiedzi panu Jankowskiemu z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii myślę, że treść odpowiedzi bardzo go rozweseli.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access