Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół w szkole policealnej w przypadku rocznego, 1,5-rocznego okresu nauczania wymiar godzin określony w tabeli ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. Czy oznacza to, że w przypadku 1,5 rocznego okresu kształcenia należy proporcjonalnie zmniejszyć liczbę godzin z przedsiębiorczości z 20 do 15?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?