Kiedy zysk osiągnięty w firmie Z wpływa na zwiększenie przychodu w spółce A?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A posiada 100% udziałów w firmie zagranicznej Z. Spółka nie ma obowiązku i nie sporządza skonsolidowanego bilansu. Firma Z przez kilka lat generowała straty, jednakże od 3 lat przynosi zyski, które dotychczas zwiększały kapitał zapasowy. Spółka A w najbliższych dniach podejmie uchwałę, aby wypracowany zysk zwiększył kapitał podstawowy firmy Z.

Jak zaksięgować to zdarzenie w księgach spółki A i w jakiej wysokości? Kiedy zysk osiągnięty w firmie Z wpływa na zwiększenie przychodu w spółce A?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access