Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W lipcu 2009 r. S.A. powstała wskutek podziału przez wydzielenie sp. z o.o. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Była to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Wydzielonych zostało 21 pracowników w przeliczeniu na etaty - 17,5 pracowników. Pracownicy zostali przejęci na podstawie art. 231 k.p. w związku z tym wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki były liczone na podstawie ostatnich 12 miesięcy obejmujących wynagrodzenie wypłacone w poprzedniej spółce. Pomimo wydzielenia, informacje do US - PIT-11 były wysyłane przez spółkę nowozawiązaną dla pracowników za cały rok obejmujące dochody starej i nowej spółki (mimo wydzielenia w lipcu 2009 r.). Spółka każdorazowo składała informację ZUS IWA, sadząc, że wchodzi we wszelkie prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej i ustaliła składkę wypadkową od 2009 r. na poziomie 1,20, taką samą jak spółka dzielona. W 2010 r. spółka opłacała składkę wypadkową również na poziomie 1,20, gdyż myślała, że ZUS przyśle zawiadomienie o wysokości składki wypadkowej (PKD Spółki 6201.Z działalność informatyczna). W 2012 r. ZUS przysłał informację, że za 2011 r. ustalona przez spółkę składka wypadkowa jest nieprawidłowa i spółka powinna ustalić ją sama przez 3 lata od rozpoczęcia działalności. Spółka skorygowała deklaracje. Podczas toczącej się obecnie kontroli, ZUS zakwestionował wysokość składki za 2010 r. z 1,2 do 1,47.

Czy w związku z tym, że spółka się wydzieliła to ZUS powinien ustalić wysokość składki wypadkowej?

W jaki sposób można uniknąć kary w wysokości 150% wymiaru składki wypadkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?