Kiedy zleceniobiorca powinien oddać pobrany nienależnie zasiłek chorobowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony u jednego pracodawcy na umowę o pracę (od 10/2021) a oprócz tego gdzie indziej ma podpisaną umowę zlecenie (od 01/2021) i tam był zgłoszony do dobrowolnego chorobowego. W lutym 2022 roku miał operację i od tego momentu poszedł na zwolnienie do nadal. Zleceniodawca omyłkowo przez 6 miesięcy płacił mu zasiłek za okres zwolnienia. Po 6 miesiącach się zorientował, że nie należnie mu wypłacał i zażądał zwrotu tych pieniędzy.

Czy pracownik (zleceniobiorca) musi mu oddać niezależnie pobrane pieniądze jeśli już je wydał i nie ma jak oddać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX