Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15h tzw. ustawy "koronawirusowej" - decyzja o zasiłku stałym "zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności."

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie:

1. Klientka ma wydłużoną decyzję o zasiłku stałym w zw. z powyższym przepisem. 20 maja 2020 r. zostało wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności - stopień umiarkowany. Klientka informuje o tym OPS jeszcze w maju i wnosi o przyznanie zasiłku stałego na nowym orzeczeniu także w maju. W związku z powyższym, kiedy z urzędu wygasa "stara" decyzja?

Czy jest ważna:

a) do 19 maja 2020 r. i nową decyzję o zasiłku stałym wydaję od 20 maja 2020 r.,

b) do 20 maja 2020 r. i nową decyzję o zasiłku stałym wydaję od 21 maja 2020 r.,

c) do 20 maja 2020 r. i nową decyzję o zasiłku stałym wydaję od 20 maja 2020 r.

2. Klientka ma wydłużoną decyzję o zasiłku stałym w związku z powyższym przepisem. 20 maja 2020 r. zostało wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności - stopień umiarkowany. Klientka informuje o tym OPS w czerwcu (dostała orzeczenie pocztą i nie mogła poinformować o tym wcześniej) i wnosi o przyznanie zasiłku stałego na nowym orzeczeniu.

W związku z powyższym:

a) przyznaję zasiłek od czerwca (wniosek wpływa w czerwcu), a za okres od dnia wygaśnięcia decyzji (ustalony o odpowiedź z pytania numer 1) do dnia 31 maja 2020 r. robię nienależnie pobrane?

2. Przyznaję od maja stosując zasady z pytania numer 1 - mimo, że wniosek mam z czerwca.

3. Czy z uwagi na upływ terminu wskazanego w decyzji przedłużonej z uwagi na art. 15h - decyzja po prostu wygasa z urzędu i muszę tylko poinformować o tym fakcie Klientkę zwykłym pismem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?