Kiedy zamawiający powinien zatrzymać wadium wykonawcy? - OpenLEX

Kiedy zamawiający powinien zatrzymać wadium wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie na usługę opracowania dokumentacji geodezyjnej, prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku doświadczenia polega na potencjale podmiotu trzeciego, wezwany do złożenia, gdyż nie załączył go do oferty ale z treści oświadczenia wynikało, że polega na potencjale podmiotu trzeciego, złożył zobowiązanie z którego treści wynikało, że podmiot trzeci tylko udostępnia wiedzę i doświadczenie ale nie będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia. Wezwany ponownie do złożenia wyjaśnień bądź przedłożenia nowych dokumentów poinformował nas pisemnie, że podmiot trzeci nie zrealizuje usług, lecz jedynie jest w stanie udostępnić wiedzę i doświadczenie, gdyż wygrał w tym samym postępowaniu, które było podzielone na części, jedną z części zamówienia, co powoduje ograniczenie możliwości realizacji dwóch zadań jednocześnie. Dodam, że jest to wykonawca najwyżej oceniony, w opisanej sytuacji nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, ale czy jego wadium w takiej sytuacji podlega zatrzymaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX