Kiedy zamawiający powinien udostępnić oferty w odpowiedzi na wniosek wykonawcy, który wpłynął po upływie trzydniowego terminu... - OpenLEX

Kiedy zamawiający powinien udostępnić oferty w odpowiedzi na wniosek wykonawcy, który wpłynął po upływie trzydniowego terminu od otwarcia ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim czasie zamawiający powinien udostępnić oferty złożone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 nowego PZP) na wniosek wykonawcy, który wpłynął do zamawiającego czwartego dnia po otwarciu ofert?

Artykuł 74 ust. 2 pkt 1 nowego PZP wskazuje, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert - ten zapis ma uzasadnienie, jeżeli wniosek wykonawcy wpłynie do zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert, natomiast brak jest informacji co, jeżeli wniosek o udostępnienie ofert wpłynie w terminie późniejszym.

Ponadto, czy oferty powinny być udostępnione w ciągu 3 dni na stronie prowadzonego postępowania przez zamawiającego, czy tylko na wniosek wykonawcy?

Powstaje też pytanie jaką przesłanką kierował się ustawodawca wprowadzając 3-dniowy termin.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?