Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający (podmiot leczniczy) wynajmuje część powierzchni na pracownię radiologiczną, która jednocześnie świadczy usługi medyczne w ramach umowy konkursowej na świadczenia medyczne.

Czy zamawiający może dokonać odkupienia wyposażenia tej pracowni bez zastosowania procedury określonej w PZP z uwagi na zamknięcie działalności gospodarczej przez najemcę i prowadzić już samodzielnie usługi?

Jeżeli tak to proszę o wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej odkupienie sprzętu od tej konkretnej firmy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX