Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W miesiącu kwietniu 2017 r. petentka mieszkająca z matką i nieletnim synem składa wniosek o zasiłek celowy na żywność z pomocy społecznej. Dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. w marcu 2017 r. wyniósł świadczenia rodzinne, alimenty z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie za praktykę syna, świadczenie z tytułu opieki nad dorosłym członkiem rodziny (nad matką) oraz emerytura matki. Dnia 14.04.2017 r. matka zmarła, tym samym od kwietnia 2017 r. wnioskodawczyni traci dochód w postaci emerytury matki i pobiera częściowe świadczenia z tytułu opieki, tj. za 14 dni kwietnia. Świadczenie to zostanie zastąpione zasiłkiem dla bezrobotnych do którego petentka nabyła uprawnienia z tytułu opieki nad matką.

Czy wobec zaistniałej sytuacji utraty dochodu w postaci emerytury matki, w związku z jej zgonem i zastąpieniem dochodu własnego z tytułu opieki na zasiłek dla bezrobotnych, jakie składniki dochodu będą wchodziły rozpatrując złożony wniosek w kwietniu po zgonie matki?

Czy liczymy dochody za marzec 2017 r. wyłączając emeryturę zmarłej i wliczając pełną kwotę tytułem opieki?

Czy za kwiecień 2017 r. licząc faktyczną wysokość wypłaconego świadczenia za 14 dni kwietnia 2017 r. (petentka zarejestrowała się w urzędzie pracy w dniu 5.05.2017 r. nabyła uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 80%, pierwsze świadczenie wypłacone będzie w czerwcu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?