Kiedy wypłacić podwyższoną kwotę dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z wejściem w życie zmiany rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2024 r. z mocą od 1 stycznia 2024 r. (dot. uczniów należących do mniejszości niemieckiej), należy dokonać aktualizacji dotacji dla szkoły niepublicznej i wypłacić podwyższoną kwotę dotacji już w lutym, czy należy z tym poczekać na pierwszą aktualizację w kwietniu i wypłacać wyższą dotację dopiero od maja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX