Kiedy wypłacić kolejny ekwiwalent za obuwie, jeśli pracownik złożył reklamację na buty i otrzymał fakturę korygującą oraz zwrot... - OpenLEX

Kiedy wypłacić kolejny ekwiwalent za obuwie, jeśli pracownik złożył reklamację na buty i otrzymał fakturę korygującą oraz zwrot środków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi przysługuje co dwa lata świadczenie pieniężne za zakupione obuwie robocze. Pracownik w sierpniu 2020 r. zakupił obuwie i otrzymał ekwiwalent pieniężny na podstawie faktury. W październiku 2021 r. złożył reklamację na te buty i otrzymał fakturę korygującą oraz zwrot środków. Według regulaminu kolejne świadczenie za obuwie powinien otrzymać w roku 2022.

Czy teraz, jeżeli zakupi nowe buty i przedstawi fakturę - to nie będzie musiał oddawać wypłaconego ekwiwalentu?

Czy w roku 2022 będzie mu przysługiwać kolejne świadczenie licząc od dnia zakupu pierwszego obuwia tj. w roku 2020, czy też kolejne świadczenie będzie mu przysługiwało po dwóch latach licząc od ponownego zakupu po reklamacji tj. od roku 2021?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX