Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia co najmniej 1 osoby na umowę o pracę. Na potwierdzenie tego wykonawca ma złożyć oświadczenie, że zatrudnił taką osobę.

W którym momencie wykonawca powinien przedłożyć takie oświadczenie: czy wszyscy wykonawcy wraz z ofertą (wówczas w przypadku niezłożenia, zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ) czy też najpóźniej w dniu podpisania umowy (wówczas w przypadku niezłożenia zamawiający odstąpi od podpisania umowy - taki przypadek przewidziany będzie w projekcie umowy), czy też w trakcie realizacji umowy (w przypadku niezłożenia, zamawiający naliczy kary umowne, które będą zawarte w projekcie umowy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację