Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w dniu 21.06.2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w kwotach : wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenie zasadnicze i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.980,00 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940,00 zł z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 r. Wójtowi Gminy od lipca do października br. wynagrodzenie było wypłacane w kwocie brutto 9.520,00 zł tj. o 1.800,00 zł mniej od wcześniej pobieranego. W dniu 24 września br. Sekretarz Gminy wystąpił na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy, że po ustaleniu nowych (mniej korzystnych) zasad wynagradzania, konieczne jest pisemne powiadomienie Wójta przez Przewodniczącego (tzw. uprzedzenie) o zmienionych warunkach płacy. Informacja o zmianie wynagrodzenia za 3-miesięcznym okresem uprzedzenia Wójtowi Gminy została wręczona w dniu 09 października 2018r. Czy w związku z wręczeniem Wójtowi uprzedzenia należałoby obniżyć wynagrodzenie dopiero po upływie 3 miesięcy licząc od dnia wręczenia tj. od 01 lutego 2019 r. Wójt Gminy wystąpił w dniu 07.11.2018 r. z pismem do Urzędu Gminy w sprawie wypłacenia brakującej kwoty ( wyrównania) za okres od lipca do października 2018 r.

Czy należy wypłacić Wójtowi Gminy wyrównanie wynagrodzenia za okres od lipca do listopada 2018 r.?

Jaką należy przyjąć kwotę wynagrodzenia do ustalenia odprawy na zakończenie kadencji, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, gdyż pełnił będzie swoje obowiązki do 23 listopada i nie został ponownie wybrany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?