Kiedy wchodzi w życie aneks do regulaminu pracy w związku z koniecznością zapoznania się pracowników z treścią nowego regulaminu? - OpenLEX

Kiedy wchodzi w życie aneks do regulaminu pracy w związku z koniecznością zapoznania się pracowników z treścią nowego regulaminu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy wchodzi w życie aneks do regulaminu pracy w związku z koniecznością zapoznania się pracowników z treścią nowego regulaminu?

Na podstawie KP regulaminy pracy i wynagradzania wchodzą w życie w terminie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Sposób zapoznania pracowników zależy od pracodawcy. Od daty podania do wiadomości nowych przepisów liczy się data wejścia ich w życie.

Co jednak w sytuacji, gdy: 1. Poprzednio obowiązujący regulamin wskazywał, że "o wszelkich zmianach, zarządzeniach, zawiadomieniach oraz ogłoszeniach dotyczących praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu pracy pracownicy będą informowani w formie pisemnej"?

Czy przy istnieniu takiego zapisu pracodawca powinien w aktach osobowych posiadać oświadczenia pracowników o zapoznaniu się ze zmianami regulaminu?

Czy regulamin może zostać zmieniony zarządzeniem dyrektora wprowadzającym aneks do regulaminu pracy?

Jaki jest termin, który powinien być wskazany w zarządzeniu jako data jego wejścia w życie?

Czy jeśli aneks do regulaminu pracy przewidywałby, iż zmiany w regulaminie wchodzą z dniem wydania zarządzenia zmieniającego regulamin, to co z takim aktem?

Czy wówczas należy go uznać za akt, który nie jest prawnie wiążący i powinien być na nowo ustanowiony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX