Kiedy wartość prac badawczych nad przedsięwzięciem może zostać zaliczona w koszty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (PKPiR, VAT) prowadzi działalność w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych i innych odpadów. W obecnej chwili posiada park maszynowy, w którym przerabia częściowo tworzywa, pozostałą część odpadów, których firma nie potrafi przetworzyć, zleca innym firmom. Obecnie właściciel zlecił specjalistycznej firmie zewnętrznej opracowanie koncepcji - projektu na zaprojektowanie schematu/projektu/pracy badawczej nowej innowacyjnej linii technologicznej przetwarzania odpadów. Opracowanie projektu wydane w postaci broszury (książki) opiewa na wartość kilkuset tysięcy złotych i zawiera dane związane z przyszłym przedsięwzięciem, które nie wiadomo czy będzie realizowane. Koncepcja ta zawiera takie elementy jak schemat instalacji wraz z metodą budowy oraz business plan określający czy dane przedsięwzięcie jest rentowne. Nowa koncepcja jest niejako kontynuacją bieżącej działalności, ale przy zastosowaniu całkowicie nowej technologii (jest to praca badawcza).

Czy wartość niniejszego opracowania może być zaliczona w całości w koszty w datach wystawianych kolejnych faktur, czy może powinna być amortyzowana?

Czy wartość pracy badawczej może być dopiero zaliczona w koszty, gdy przedsięwzięcie zostanie zrealizowane?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access