Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A będąca spółką akcyjną ma utworzonych wiele spółek córek powiązanych kapitałowo, bowiem w każdej z tych spółek ma od 80 do 100% udziałów. Tworzy kolejną spółkę córkę "I" w której ma 100% udziałów i której pożycza 50 mln zł. Nowo utworzona Spółka "I" ma przetransformować zakupiony system SAP dla potrzeb S.A. Spółka "I" do prac przy tworzeniu systemu zatrudnia w oparciu o umowy zlecenia pracowników spółek córek- specjalistów w poszczególnych dziedzinach. ZUS przeprowadza kontrolę i wydaje szereg decyzji w oparciu o art. 8 ust. 2a ustawy systemowej skierowanych do poszczególnych spółek córek. W ramach decyzji wlicza do podstawy wymiaru wynagrodzenia uzyskiwanego przez ubezpieczonych w poszczególnych spółkach także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej ze spółką "I".

Czy była podstawa do wydania takiej decyzji?

Jakie powinny być podane argumenty odwołania od takiej decyzji?

Jakie znaczenie ma okoliczność podnoszona przez ZUS, iż spółka akcyjna i spółki córki mają powiązania kapitałowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?