Kiedy uzyskuje się prawo do dodatku stażowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szłyk Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniamy pracownika na 1/4 etatu, który oprócz stawki zasadniczej nie miał dodatku stażowego, bo oprócz świadectwa ukończenia szkoły zawodowej nie przedłożył dokumentów związanych ze stażem.

Obecnie dostarczył dokument z KRUS-u zaświadczający, iż podlega ubezpieczeniu od 1 stycznia 1991 do nadal, jako rolnik.

Czy takie zaświadczenie upoważnia go do otrzymania stażu jeśli tak czy należy go naliczyć wstecz, tzn. od 1 grudnia 2004 r., kiedy został zatrudniony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX