Kiedy upłynął termin przedawnienia prawa do zwrotu nadpłaty podatku rolnego w sytuacji opisanej w pytaniu? - OpenLEX

Kiedy upłynął termin przedawnienia prawa do zwrotu nadpłaty podatku rolnego w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik posiada nadpłatę podatku rolnego z 18.05.2011 r., a 14.03.2011 r. następuje śmierć podatnika. Zgodnie z art. 99 Ordynacji podatkowej bieg terminu w takim przypadku nie rozpoczyna się. Brak postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, czyli doliczamy 2 lata.

Czy skoro od 14.03.2011 r. do 14.03.2013 r. termin przedawnienia nie biegnie, to zaczynamy go liczyć od 15.03.2013 r. i kończymy 15.03.2018 r. czy liczymy od końca roku kalendarzowego, tj. od 31.12.2013 do 13.12.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX