Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 28 marca 2014 r. prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta, nastąpiła zmiana stanowiska pracy i został zastosowany 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 30 czerwca 2014 r. W okresie od 28 marca do 30 czerwca ww. przebywał na zwolnieniu lekarskim i miał wypłacone wynagrodzenie za czas choroby - 14 dni, a następnie zasiłek chorobowy. Pracownik się odwołał i sprawa trafiła do sądu.

Proponowane stanowisko jest następujące: należy przyjąć i uznać rezygnację złożoną przez pracownika i zwolnić go z dniem 28 marca 2014 r.

Czy firma powinna zgodzić się z takim stanowiskiem i skorygować wszystkie dokumenty kadrowo-płacowe?

Czy też należy poczekać na wyrok sądu?

Jeżeli firma kierowałaby się proponowanym stanowiskiem to prawdopodobnie należy skorygować świadectwo pracy i deklaracje rozliczeniowe ZUS RCA, RSA, DRA za cały okres pobierania zasiłku chorobowego.

Co w takim przypadku zrobić z wypłaconym pracownikowi zasiłkiem?

Czy należy wstąpić na drogę postępowania sądowego i dochodzić zwrotu wypłaconego wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, a także ekwiwalentu za urlop?

Czy jednak należy wstrzymać się z korektami i poczekać na decyzję sądową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację