Kiedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu: z datą drugiego awizo czy też doliczamy dodatkowo 7 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik nie stawił się w pracy 2 tygodnie, nie usprawiedliwił nieobecności, pracodawca zdecydował się na rozwiązanie umowy na podstawie art. 52 k.p. Rozwiązanie umowy o pracę zostało wysłane pracownikowi pocztą, pracownik nie odebrał pisma.

Kiedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu: z datą drugiego awizo czy też doliczamy dodatkowo 7 dni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access