Kiedy umorzyć postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu właściwego dłużnika wpłynął wniosek o podjęcie działań wobec Pana X. Wystosowano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, które zostało prawidłowo odebrane przez Pana X w dniu 15.03.2023 r. Dłużnik alimentacyjny nie stawił się na wywiad. W dniu 31.03.2023 r. wysłano zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, które zostało odebrane przez Pana X. Jednocześnie skierowano wniosek do komornika. Zgodnie z zaświadczeniem komornika Pan X nie wywiązywał się z zobowiązań alimentacyjnych przez okres ostatnich 6 miesięcy w kwocie nie niższej niż 50% bieżących alimentów oraz podał jako adres Pana X Niemcy. Organ wystosował wniosek do komornika o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania i komornik w odpowiedz podał jako aktualne miejsce zamieszkania Niemcy, a adres do korespondencji Polska.

Jakie działania powinniśmy podjąć wobec dłużnika? Czy wydać decyzję za uchylającego się? Czy umorzyć postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX