Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych. Spółka (dająca na przechowanie) zawarła umowę depozytu nieprawidłowego z podmiotem powiązanym. Wynagrodzenie dla spółki (dający na przechowanie) stanowią odsetki za korzystanie z depozytu przez przechowawcę (podmiot powiązany), natomiast przechowawca nalicza wynagrodzenie dla podmiotu powiązanego (dającego na przechowanie) za przechowanie środków pieniężnych. Wynagrodzenie dla podmiotów jest w takiej samej wysokości liczone w skali miesiąca. Spółki wystawiają co miesiąc faktury odpowiednio za odsetki i przechowanie.

Czy spółki powinna sporządzić dokumentacje w zakresie cen transferowych oddzielnie tytułem naliczenia odsetek za możliwość korzystania ze środków finansowych przez przechowawcę (podmiot powiązany) i oddzielnie tytułem wynagrodzenia za przechowanie środków finansowych przez przechowawcę?

Jaka będzie wysokość transakcji?

Kto powinien taką dokumentację podpisać - kierownik jednostki czy osoba sporządzająca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?