Kiedy świadczenie finansowe na rzecz pracownika należy kwalifikować jako uznaniowy składnik wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy produkcyjni w ciągu miesiąca przesuwani są ze swojej grupy produkcyjnej do innych, w zależności od stanu zleceń, tak by wszyscy pracownicy mieli zapewnioną pracę. Za każdą godzinę pracy w innej grupie produkcyjnej pracownicy otrzymują dodatek w wysokości 1,50 zł, jeśli osiągną 90% celu grupy, do której zostali przesunięci. Pracownicy do końca nie wiedzą, jak składnik jest wyliczany. Pracownicy nie mają zapisu o danym składniku w umowach, ale został on ogłoszony komunikatem. Pracodawca nie ma przyjętego jednego sposobu wyliczenia danego składnika - pracodawca wedle uznania przyznaje składnik, jeśli warunek nie został osiągnięty.

Czy ten składnik można potraktować jak nagrodę, czy należy go potraktować jak premię regulaminową, ponieważ został ogłoszony pracownikom (w komunikacie zapisano warunek, jakim jest osiągnięcie produktywności)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access