Kiedy substancję i mieszaninę klasyfikuje się jako rakotwórczą? - OpenLEX

Kiedy substancję i mieszaninę klasyfikuje się jako rakotwórczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamierzamy wdrożyć do produkcji substancję, która w karcie charakterystyki sklasyfikowana jest z kodem H351 - podejrzewa się, że może powodować raka. Jako identyfikator produktu podano zapis: "zawiera izomery i homologii diizocyjanianu difenylometanu (CAS 9016-87-9)." W sekcji 3 "informacja o składnikach" podano zapis: CAS 9016-87-9 izomery i homologii diizocyjanianu difenylometanu >50%.

Czy taka substancja wymaga postępowania jak substancja rakotwórcza?

Jakich obowiązków należy dopełnić przed wdrożeniem jej do użycia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?