Kiedy stypendium podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2017 r.

PYTANIE

Firma podpisała ze szkołą PZSP umowę o przyjęcie na praktyki zawodowe uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Firma nie podpisuje z uczniami umowy o pracę ani umowy zlecenia. Zakład Pracy wypłaca im stypendium motywacyjne zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium według kryteriów zapisanych w regulaminie.

Czy wypłaty te są opodatkowane i ozusowane?

Czy należy wystawić PIT-11 czy PIT8C dla ucznia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access