Kiedy stowarzyszenie staje się czynnym podatnikiem VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2014 r.

PYTANIE

Kiedy stowarzyszenie staje się czynnym podatnikiem VAT?

W swoim statucie ma wpisaną działalność polegającą na wsparciu osób niepełnosprawnych (charytatywną) i działalność zarobkową. Do tej pory nie było żadnych transakcji gospodarczych (ani charytatywnych ani zarobkowych).

W którym momencie pojawia się przekroczenie progu 150.000 zł?

Jaki wpływ na tę kwotę mają dotacje, datki, składki członkowskie i działalność zarobkowa (np. prowadzenie szkoleń)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access