Kiedy sprzedawca i pośrednik podlegają pod obowiązek wpisu do rejestru BDO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 maja 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2021 r.

PYTANIE

Kiedy sprzedawca i pośrednik podlegają pod obowiązek wpisu do rejestru? Jak należy rozumieć przepisy zawarte w art. 50 pkt 1 ust. 5c) u.o. w brzmieniu: Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek: 5) z zakresu niniejszej ustawy: c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu. Wygląda na to, że przepis odwołując się do pkt 1, odwołuje się do samego siebie i sprzedawca lub pośrednik podlegają wpisowi bezwzględnie. Zastanawiające jest odwołanie do pkt. 3. Ponadto z przepisu wynika, że w przypadku zbierającego odpady, wpisanego do rejestru z urzędu, jednocześnie działającego w charakterze pośrednika lub sprzedawcy, nie ma obowiązku dokonywania rejestracji jako pośrednik lub sprzedawca odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX