Kiedy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczonych usług oraz koszt podatkowy z tytułu nabytej usługi podwykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2015 r.

PYTANIE

Spółka świadczy usługi informatyczne. Zawarła umowę, zgodnie z którą będzie świadczyć usługi wdrożeniowe w okresie marzec 2015 r. - marzec 2016 r. Umowa nie przewidywała dodatkowych okresów rozliczeniowych, zapłata za usługę nastąpiła na podstawie faktury wystawionej w marcu 2015 r. Jednocześnie spółka w celu świadczenia usług wdrożeniowych nabyła usługi podwykonawcy, który faktycznie świadczył usługi na rzecz klienta. Podwykonawca obciążył spółkę fakturą w marcu 2015 i w tym miesiącu nastąpiła także zapłata za usługi podwykonawcy.

Kiedy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczonych usług oraz koszt podatkowy z tytułu nabytej usługi podwykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access