Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką prawa handlowego, która m.in. występuje na rynku w charakterze instytutu badawczego. W ramach realizacji nowego projektu badawczego spółka otrzyma materiał do badań (sekwencje DNA), na których będzie możliwe wykonanie zaplanowanych prac i testów. Materiał ten otrzymamy nieodpłatnie od zewnętrznej firmy na podstawie zawartej umowy, która wstępnie nabyty materiał zmodyfikowała. Z informacji jakie otrzymaliśmy od specjalisty z tej dziedziny, materiał który nabyła ta firma jest bardzo drogi (ok. 50.000 euro), ale nie całość jest nam przekazywana, tylko część zmodyfikowanego już materiału badawczego, którego w takiej postaci nie można nabyć na rynku. Materiał ten zostanie w całości zużyty w celach badawczych i nie będzie przedmiotem dalszego przekazania innym podmiotom (odpłatnie ani nieodpłatnie).

Czy spółka powinna opodatkować przychód z tytułu tego nieodpłatnego przekazania, mimo iż prawdopodobnie będziemy mieli problem z wyceną produktu, który nie jest dostępny na rynku?

Czy w takich przypadkach, kiedy nie ma problemu z ustaleniem ceny rynkowej i spółka otrzyma nieodpłatnie materiały do badań - czy jest jedna podstawowa reguła, że zawsze będzie to przychodem do opodatkowania, czy może zależy to od pewnych okoliczności?

Zaznaczam, że nie chodzi o otrzymywane próbki do badań w celu zbadania na czyjeś zlecenie ich właściwości - tylko o pozyskanie materiału, niezbędnego do przeprowadzenia badań których rezultatami zainteresowana jest spółka (w ramach prowadzonych badań podstawowych lub zmierzających do komercjalizacji odkrytych nowych rozwiązań).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację