Kiedy spółka nie może wystawić faktur korygujących „zerujących” faktury zaliczkowe? - OpenLEX

Kiedy spółka nie może wystawić faktur korygujących „zerujących” faktury zaliczkowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Od maja do grudnia 2020 roku nasza spółka wystawiała faktury zaliczkowe do płatności częściowych otrzymywanych od swojego kontrahenta. Ze względu na sytuację związaną z Covid usługa nie była jednak realizowana etapami, zgodnie z podpisaną przez obie strony umową na świadczenie usług i wystawianymi fakturami zaliczkowymi. Usługa została faktycznie wykonana w marcu 2021 roku i w tym samym czasie został podpisany protokół odbioru prac wykonanych przez naszą spółkę oraz podpisano aneks do umowy, zmieniający warunki (np. nie stosowanie kar umownych w związku z Covid i opóźnieniami w realizacji prac).

Czy na tej podstawie – brak wykonania usługi etapami – nasz spółka może wystawić faktury korygujące do faktur zaliczkowych i dokonać zwrotu płatności na konto kontrahenta, a następnie wystawić fakturę na pełną wartość zamówienia w marcu 2021 roku (zgodnie z protokołem)? Na jaki moment należałoby wtedy ująć faktury korygujące zaliczkę w VAT należnym?

Nasza spółka świadczy usługi programistyczne – sprzedaż aplikacji dla kontrahenta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX