Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2010 r.

PYTANIE

Czy spółka, której przedmiotem działalności wg wpisu w KRS jest: 72.10.Z - doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego; 73.20.A - prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych; 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 74.30.Z - badania i analizy techniczne; 74.84.B - pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 80.42.Z - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane może korzystać ze zwolnienia, które gwarantuje art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka głównie zajmuje się kształceniem studentów współpracując z uczelniami szkolnictwa wyższego. Prezes spółki jest wykładowcą, który wykłada na ww. uczelniach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację