Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka medyczna podpisała trójstronną umowę na badania kliniczne z badaczem (lekarz prowadzący) oraz sponsorem (firma finansująca badania kliniczne). Sponsorem jest firma zagraniczna z UE. Umowa została podpisana w kwietniu 2017 r. Zgodnie z umową nie ma daty zakończenia. Zakończeniem badań jest podpisany i zaakceptowany przez sponsora protokół sporządzony przez badacza. Spółka medyczna otrzymała protokół z badań klinicznych i informację o wartości wynagrodzenia na jakie ma wystawić fakturę w marcu 2018 r.

Kiedy spółka medyczna rozpozna przychód podatkowy i bilansowy (czy powinna to rozdzielać)?

Czy przychód powstanie w 2017 r. kiedy prowadzone były badania?

Czy w 2018 r. kiedy spółka otrzymała protokół zakończenia badań i informację o wysokości wynagrodzenia?

Czy może przychody powinny być proporcjonalne (podział na miesiące od momentu podpisania umowy do momentu otrzymania protokołu)?

Czy w 2017 r. powinny być ujęte jako przychody bilansowe i podatkowe?

Czy tylko w 2018 r. po otrzymaniu protokołu z badań jako przychody podatkowe?

W 2017 r. nie było od badacza informacji ile osób w poszczególnych etapach i w jakim zakresie bierze udział w badaniach klinicznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?