Kiedy różnice kursowe wykazuje się w wartości początkowej środka trwałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zakupiła urządzenie - środek trwały (import), ale na koniec roku nie został on przyjęty do użytkowania i część faktury w USD nie została jeszcze zapłacona. Od części niezapłaconej trzeba rozliczyć różnice kursowe USD wg średniego kursu NBP na ostatni dzień roku. Czy różnice te należy odnieść w wartość środka trwałego, czy na przychody lub koszty finansowe? Część faktury została zapłacona z rachunku walutowego, różnice kursowe między wartością faktury a częściową zapłatą zostały odniesione w wartość środka trwałego. Czy różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym również trzeba odnieść w wartość środka trwałego, czy w koszty lub przychody finansowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access