Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektorowi szkoły podstawowej została wypłacona nagroda jubileuszowa w 2015 r. W piśmie z 2015 r. o wypłatę nagrody został wskazany dzień 1 września jako dzień nabycia uprawnienia do w/w nagrody. Nagroda została wypłacona kilka dni temu - listopad 2018 r. Dyrektor poprosił wójta gminy o ponowne naliczenie przyznanej w 2015 r. nagrody, gdyż nieprawidłowo został wskazany dzień nabycia uprawnienia skoro podjął pracę 1 września 1990 r., to nabywa prawo do nagrody z dniem 31 sierpnia 2015 r.( jest to dla niego korzystniejsze ze względu na składniki brane pod uwagę do obliczenia kwoty nagrody).

Zakładając, że wyliczenie jest prawidłowe i powinien być wskazany 31 sierpnia 2015 r. jako dzień uprawniający do nabycia nagrody, to czy słusznym jest twierdzenie, że roszczenie dyrektora się przedawniło i dyrektor nie ma prawa do żądania ponownego naliczenia jubileuszówki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?