Kiedy przysługują dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania? - OpenLEX

Kiedy przysługują dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka pobierała świadczenia rodzinne w okresie od 01.11.2016 r do 31.03.2017 r na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jak wynikało z dokumentów ww. przysługiwały dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej w okresie od 01.09.2017 r do 31.10.2017 r, które zostały wypłacane od 01.11.2017 r do 31.03.2017 r. Od miesiąca kwietnia 2017 r zmieniła się sytuacja dochodowa rodziny (nastąpiła utrata dochodu) i świadczenia rodzinne przysługują w pełnej wysokości.

Co z dodatkami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX