Kiedy przetwarzanie danych pracowników odbiorcy przez firmę X odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a kiedy wymaga... - OpenLEX

Kiedy przetwarzanie danych pracowników odbiorcy przez firmę X odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a kiedy wymaga uzyskania zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska -Górecka Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie X zajmującej się przewozami towarów, klienci zlecając przewóz podają dane osobowe odbiorców i ich pracowników w tym adresów email i nr telefonów (nie wiemy czy klienci mają na to zgodę i czy te nr telefonów lub adresy email są prywatne czy służbowe). Ponadto, w celu realizacji przewozu podawane są obu stronom, na liście przewozowym CMR, dane kierowcy (imię i nazwisko) a czasami również jego nr telefonu (kierowca może być pracownikiem spółki X lub dalszego przewoźnika, któremu zleciliśmy transport).

Czy przetwarzanie tych danych osób trzecich (pracowników odbiorcy) przez firmę X odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO czy też wymaga uzyskania zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO?

Czy przekazywanie danych kierowców wymaga ich zgody czy też można uznać, że dokonywane jest na podstawie ar. 6 ust. 1 lit b RODO?

Komu w wyżej opisanych sytuacjach doręczyć klauzulę informacyjną : zlecającemu, odbiorcy, dalszemu przewoźnikowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX