Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ewidencji księgowej urzędu figurują drobne nadpłaty opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości z lat 2015-2018. Urząd próbował kontaktować się z osobami posiadającymi nadpłaty, ale okazało się to nieskuteczne (osoby fizyczne, które dokonały nadpłat albo nie żyją, albo już nie mieszkają pod wskazanym adresem). Mając powyższe na uwadze chcielibyśmy odpisać przedawnione nadpłaty.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zwrot nadpłaconej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?