Kiedy przedawni się zobowiązanie do zwrotu nadpłaconej kwoty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Firma w 2004 r. otrzymała zaliczkę, która opodatkowała VAT. Zaliczka ta, widnieje do tej pory nierozliczona pomimo, że towar, na który została przeznaczona został wydany i wyfakturowany. Kontrahent nie upomina się o zwrot zaliczki.

Czy kwota netto z faktury zaliczkowej przedawni się, po jakim okresie? Czy będzie trzeba opodatkować ja podatkiem dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access