Kiedy premię motywacyjno-uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Premia motywacyjno-uznaniowa jest określona w regulaminie wynagradzania. Składnik ten jest przyznawany od 0% do 70% i jest uzależniony od absencji chorobowej.

Czy premię należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków?

Podczas kontroli zostało to zakwestionowane jak składnik zmienny, który nie powinien wchodzić do podstawy zasiłków. Premie są zróżnicowane a raz występują, a raz nie w zależności od zaangażowania pracownika, jakości pracy- natomiast nie ma określonych ścisłych zasad przyznawania premii są one zawarte w regulaminie wynagradzania jak również w umowach o pracę pracowników.

Jaki zrobić zapis, aby można było uznać premie w podstawie zasiłków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX