Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy przybić pieczątkę z decyzją ostateczną i prawomocną (jedna pieczątka). Na decyzję administracyjną z dnia 9.09.2020 r. strona złożyła do SKO odwołanie. SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji i w swojej decyzji z 6.11.2020 r. (data doręczenia 14.12.2020 r.) zawarło informacje o możliwości złożenia przez stronę skargi do WSA w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji SKO.

Kiedy gmina może przybić pieczątkę o ostateczności i prawomocności swojej decyzji?

Po 30 dniach od daty doręczenia przez SKO stronie decyzji?

Zakładając, że strona nie złoży skargi do WSA, czy gmina może wystąpić do SKO o duplikat zwrotki pocztowej z datą doręczenia lub inny dokument potwierdzający datę doręczenia, żeby obliczyć datę, oraz jaką datę przyjąć w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?